Проф. Владимир Пилософ: „Принизяването на значението на общата педиатрия е един от основните проблеми в момента“

Разговаряме за предизвикателствата и успехите в професионалния път, каузите в живота и проблемите на детското [...]

Фебрилни гърчове: практически насоки

Фебрилните гърчове са едно от най-честите спешни състояния в практиката на педиатъра...

Д-р Юзлем Ердинчова: „Лекарите са ангелите на земята“

Интервю за лекарската професия и балансa между професионалните и личните ангажименти...

Д-р Димитър Печилков: „Необходими са комплексни мерки за решаване на проблема с хроничния недостиг на медицински сестри“

Разговор за наболелия от доста време проблем с липсата на медицински сестри, за трудностите, пред [...]

Д-р Мария Петкова: „Трябва да се осигури достойно възнаграждение за труда на всеки един педиатър“

Интервю: за избора да учиш медицина и за трудностите по пътя на един млад лекар, [...]

Как да разпознаем влошаващото се дете

Представяне на бързите скали за оценка на състоянието, използването на които улесниява триажа и работата [...]

Д-р Кремена Пармакова: „Резултатите от изпълнението на Имунизационния календар за 2023 г. показват, че вървим в правилната посока“

Разговор за резултатите от изпълнението на Имунизационния календар за 2023 г., за стъпките, които държава [...]

Споделен опит за предизвикателствата, свързани с XLH

Интервю с проф. Джордж Ройс и с д-р Адалберт Райман за предизвикателствата, свързани с диагностицирането, [...]

Д-р Денис Стоянов: „Пациентите оценяват, когато срещу себе си виждат млади, енергични и уверени лекари“

Интервю за хубавите моменти и трудностите по пътя на един млад лекар, избрал да специализира [...]

Синдром на вродена варицела: литературен обзор

Феталният варицелен синдром е клиничен проблем с ниска честота, но с висок риск от дългосрочни [...]

Клиничен случай на субакутен склерозиращ паненцефалит в детска възраст

Представяме случай на момче, преболедувало от морбили на 7-месечна възраст, изписано с пълно възстановяване...

Проф. д-р Мариана Мурджева: Истинската наука изисква силна мотивация на изследователя и сериозно финансиране

Разговор за качеството на медицинското образование у нас, за развитието на научна дейност и за [...]

Д-р Гена Стойкова: Педиатрията дава възможност да разсъждаваш цялостно и да възприемаш пациента като едно съвкупно цяло

Интервю за избора да бъдеш детски лекар, за детското здравеопазване и за мечтите на един [...]

XLH в светлината на прожектора

На 24 и 25 февруари 2024 се проведе Първата национална мултидисциплинарна среща „XLH в светлината [...]

Инфекция с β-хемолитичен стрептокок от група А в детска възраст

Широкият спектър на клинична изява на инфекциите с бета-хемолитичен стрептокок от група А в детска [...]

Проф. д-р Валерия Калева: Детската онкохематология в България чувствително изостава и е несъответна на модерните съвременни стандарти на европейската медицина

Разговор за предизвикателствата в професионалния път, за призванието да бъдеш педиатър и за детското здравеопазване...

Неинвазивна апаратна вентилация при пациенти с генерализирана мускулна хипотония

Приложението на НИВ е неразделна част от комплексните грижи за тези пациенти, като позволява отглеждането [...]

Д-р Магдалена Богданова: Педиатърът трябва да се смее и да прегръща силно

За избора да бъдеш детски лекар, за трудностите, с които се сблъсква като специализант, и [...]

Остри респираторни инфекции в детска възраст

Респираторните инфекции са сериозен глобален проблем, тъй като са свързани с висока заболеваемост и смъртност...

Доц. Йорданка Узунова: Макар и бавно, детското здравеопазване у нас се движи в правилна посока

Разговор за ваксинопрофилактиката, детската трансплантология, смислените каузи в живота и професията, и разбира се – [...]

Поглед към миопията изкъсо: новата епидемия и защо лечението и профилактиката са важни

Целта на тази статия е да обсъди факторите, които провокират повишаването на миопията, както и [...]

Д-р Кристина Йотова: Педиатрията е неподправена енергия

С д-р Йотова разговаряме за емоциите и енергията, които носи педиатрията.

Подход при плачещо бебе

Типичната анамнеза при кърмаче с колики включва продължителен плач в следобедните и вечерните часове, при [...]

По пътя на диагнозата: ювенилен дерматомиозит

Представеният клиничен случай показва трудностите в разпознаването на характерните клинични прояви на ЮДМ и акцентира [...]

Проф. Анна Кънева: „Ехокардиографското изследване трябва да се включи в пакета задължителни прегледи за деца до 6-месечна възраст“

Разговар за най-честите кардиологични патологии в детската възраст, детското здравеопазване и за това колко е [...]

Фебрилитет в детска възраст

В последно време се наблюдава злоупотреба с антипиретичните препарати и се докладват все повече странични [...]

Д-р Веселина Тенева: „Иска ми се да съм част от един нов облик на детското здравеопазване“

Интервю за мечтата на един педиатър да бъде част от новия облик на детското здравеопазване.

Иновативен подход в лечението на запушен нос при кърмачета над 3 месеца

Ограничените терапевтични възможности при кърмачета допълнително затрудняват избора на подходящo лечение на назалната конгестия.

Клиничен случай: кръвохракът като симптом на белодробна туберкулоза

Понякога кръвохракът може да бъде единствен или начален симптом на сериозно заболяване.

Адв. Иван Сотиров: „Нуждаем се от специален закон за правата и задълженията на пациентите“

Разговоряме за най-честите казуси, изискващи юридическа намеса, за агресията над лекари, за т.нар, „лекарска грешка“ [...]

Доброкачествен остър детски миозит с удължен QT-интервал: клиничен случай

Заболяването е с добра прогноза и клинично възстановяване в рамките на 3-10 дни

Д-р Боряна Данкова: „Малките районни болници са превърнати в амортизирани разпределителни станции“

Интервю за избора да специализираш педиатрия и за проблемите на детското здравеопазване

Диференциална диагноза на увеличени лимфни възли в медиастинума

Добре изградената диференциална диагноза ни насочва към съответното заболяване, което е гаранция за бързото и [...]

Психологическата бариера на детската градина и училището като причина за запек при децата в тази възраст

Rисковите фактори за функционалния запек включват сложно взаимодействие от генетични, биологични, неврологични и други фактори

Х-свързан хипофосфатемичен рахит

Навременно поставената диагноза и стартиране на лечение са ключови за постигането на оптимални резултати при [...]

Д-р Петър Павлов: „Надявам се да имам възможности за развитие в България“

Интервю за избора да специализираш педиатрия и за проблемите на детското здравеопазване

Кухинна формация в белия дроб при 15-годишно момче

Различните клинични синдроми, причинени от Aspergillus, могат да се разглеждат като непрекъснат спектър от заболявания, [...]

Запек в детската възраст

Д. Кофинова Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, МУ – София, Катедра [...]

Доц. Венелин Алексиев: Детската ортопедия не е пари, тя е амбиция и най-вече щастие, защото лекуваш деца

Разговор за заболяванията на опорно-двигателния апарат в детската възраст и ролята на педиатрите в диагностицирането [...]

Дерматит от пелени

Дерматитът от пелени, макар и тривиален дерматологичен проблем, засяга голям брой деца и в диференциално [...]

Д-р Йоана Иванова: „Педиатрията е интелектуално стимулираща“

Интервю с д-р Иванова за избора да бъдеш педиатър и за мечтите на един млад [...]

Периферна лимфаденопатия в детска възраст

Периферната лимфаденомегалия в детска възраст е симптом на редица заболявания, повечето от които с доброкачествено [...]

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска: „До 2030 г. разпространението на детското затлъстяване по света ще се увеличи с 60%“

Разговаряме за превенцията и лечението на затлъстяването при деца и за акцентите в 32-рия международен [...]

Синдром на макрофагеална активация и стероиден диабет като усложнение при дебют на ювенилен системен лупус еритематодес

Т. Василев, М. Ганева, К. Темелкова, А. Дашева, Д. Христова, Ст. Стефанов Клиника по детска [...]

Слънчево изгаряне при деца

Чувствителността към острите и хроничните ефекти на ултравиолетовата радиация се определя от типа кожа.  Някои [...]

Доц. д-р Ангел Кунчев: „Детските лекари трябва да участват в създаването и провеждането на здравната реформа“

Разговар за съвременната педиатрична грижа у нас и по света, ваксинопрофилактиката и детското здравеопазване...

Болест на Pompe

Скоростта на прогресия и тежестта на органно засягане корелират с дефицита на ензима кисела алфа-глюкозидаза...

Д-р Елица Стефанова: „Педиатърът трябва да е приятел на детето и психолог за родителя“

Интрвю за лекарската професия и педиатрията като призвание, смисъл и начин на живот...

Влияние на детския имунитет върху клиничното протичане на SARS-CoV-2 инфекция

Особеностите на детския имунитет са най-вероятните фактори, оказващи влияние върху изявата на COVID-19 при деца...

Доколко безопасно е ухапването от комар

Макар и много редки, усложненията и трансмисивните заболявания след ухапване от комари са предизвикателство...

Проф. д-р Виолета Йотова: „Катедрата по педиатрия във Варна е много млада и много динамично развиваща се“

Разговор с проф. д-р Виолета Йотова по повод 60-годишния юбилей на катедра „Педиатрия“ към МУ-Варна [...]

Диабетна кетоацидоза: начални стъпки в диагнозата и лечението

Съвети от проф. д-р Виолета Йотова, базирани на някои чести грешки в практиката

Д-р Тодор Русков: „Работата по алгоритъм елиминира потенциала за грешки и дава юридическа сигурност на лекаря“

Интервю с д-р Тодор Русков за трудните моменти в работата на младите педиатри и за [...]

Интертриго в кърмаческа възраст

Интертригото (интертригинозният дерматит) е най-честият възпалителен кожен обрив в зоната на пелената при кърмачета. Иницииращи [...]

Педиатрия, педиатрично отделение и игра. Кой, кога, защо и как?

Играта в болниците е добре изследвана интердисциплинарна област в световен план и има доказана значителна [...]

Д-р Теодора Иванова: „Педиатрите са важен партньор“

Разговаряме с д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за [...]

Кърмаческите колики. Какво ново?

„Кърмачески колики“ е термин, използван за характеризиране на постоянния, неспирен плач, неспокойствие и нервност при [...]

Д-р Жанета Демирева: „Лекарите искаме да чувстваме държавата зад гърба си“

Интервю с д-р Жанета Демирева за трудните и за вълнуващите моменти в работата й като [...]

Ранното детско развитие – детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество

Целта на проучването е да се установи степента на информираност в родителската общност за ранното [...]

Поведение при дете с хеморагична диатеза

Снемането на подробна медицинска анамнеза и физикалният преглед позволяват на клинициста да идентифицира тези деца...

Д-р Кристин Генкова: „Най-големият проблем в здравеопазването е генералната загуба на доверие“

Разговор за лекарската професия, детското здравеопазване и предизвикателствата пред един млад специалист

Болест на Gaucher

Болестта на Gaucher е най-честата лизозомна болест с честота 1:40 000-100 000

Маг. фарм. Антон Вълев: „Педиатърът и фармацевтът са като Ин и Ян – не можем един без друг“

През 2006 г. основава Педиатрична аптека „Ерудита“, а през 2015 г. и Централната научна аптечна [...]

Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола

Своевременното проследяване чрез национален електронен регистър на проведените ваксинации ще подобри политиките и практиките относно [...]

Доц. Михаил Околийски: „В България грижата за децата се медикализира“

Разговор с доц. Михаил Околийски за съвременната педиатрична грижа в България и по света, за [...]

Чревен микробиом и затлъстяване при деца

В научната литература се публикуват данни за връзката между ЧМ, затлъстяването, инсулиновата резистентност и метаболитния [...]

Д-р Ванина Габровска: „Мечтая за промяна в отношението към българския лекар“

Д-р Ванина Габровска завършва медицина в Медицински университет – София през 2012 г. с отличен [...]

Адренална криза в детската възраст

Честотата на адренални кризи е 5-10 епизода на 100 пациенто-години, като 1 от 200 епизода [...]

Съвременна профилактика на коклюш

Коклюшът все още остава тежко заболяване за податливи лица, особено кърмачета...

Проф. д-р Христо Шивачев: „Липсата на държавна политика предопределя всички проблеми в детското здравеопазване“

Разговор за програмата за профилактични прегледи „Детско здраве „Пирогов“, за предизвикателствата, с които се сблъсква [...]

Съвременна представа за диагностика и терапия на крипторхизъм в детска възраст

Днес е прието операцията да се извършва между 6- и 18-месечна възраст, като често се [...]

Д-р Яна Андонова: „Мечтая за една по-стабилна здравна система“

С д-р Яна Андонова говорим за мечтите на един млад лекар и за трудностите пред [...]

Психобиотиците – настояще и бъдеще

Предполага се, че в бъдеще този тип пробиотици биха могли да се използват за терапия [...]

Влияние на дигиталните устройства върху обучението, езиковите и математически способности на децата на възраст 4-6 год.

За доброто и успешно развитие на децата е необходимо да има баланс между подходящо съдържание [...]

Ваксини срещу Варицела зостер вирус

От етична гледна точка не би следвало деца да боледуват от ваксинопредотвратима латентна инфекция с [...]

Доц. Гергана Петрова: „За всеки пациент има мъничка част в сърцето ми“

За проблемните звена в детското здравеопазване, за случайностите, които предопределят съдбата на един настоящ педиатър [...]

Д-р Николинка Йорданова: „Детската ендокринология гарантира интригуващи научни казуси за разрешаване“

Интервю с д-р Николинка Йорданова за детската ендокринология, педиатрията и удовлетворението да лекуваш деца

Влияние на дигиталните устройства върху психо-емоционалното и социално развитие на деца от 4-6 год.

Цел на това проучване е да се опишат положителните и отрицателни ефекти от използването на [...]

За муковисцидозата – или как да не я пропуснем?

Какво може да ни насочи към диагозата муковисцидоза и как да действаме

Д-р Анита Петкова: „Големият проблем в детското здравеопазване е как е структурирано“

Разговор за лекарската професия, детското здравеопазване, трудните и хубавите моменти в работата на педиатъра

Адв. Мария Петрова: „Българските педиатри заслужават сигурна работна среда“

Как могат да бъдат защитени българските педиатри, така че да работят в една спокойна и [...]

Д-р Теодора Панева: „Педиатрията е непрочетена книга, която те изумява с всяка следваща прелистена страница“

За педиатрията като сбъдната мечта, за отдадеността към професията и за нуждата от Наационална детска [...]

Предоперативна подготовка на деца

Предоперативната подготовка при деца представлява комплексен процес и изисква специално внимание.

Д-р Гала Бодичева: „Да бъдеш педиатър е отговорност, чест и обич“

Разговор за лекарската професия, детското здравеопазване, трудните и хубавите моменти в работата на педиатъра

Необичаен случай на невиреене

Представеният случай демонстрира трудността на установяването на точната причина за невиреене при деца с утежнена [...]

Славея Костадинова: „Децата със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от комплексна и мултидисциплинарна подкрепа в дългосрочен план“

Какво показва статистиката, каква е ролята на педиатрите в диагностиката и лечението на децата със [...]

XII Национална конференция по спешна педиатрия

Броени дни преди научния форум разговаряме с проф. Тоньо Шмилев.

Доц. Любомира Николаева-Гломб: „Появата на нови вирусни заболявания е неизбежна и за момента непредсказуема“

Интервю за „модерните“ вируси, рисковете, свързани с бежанския поток от Украйна към страната ни, и [...]

Атопичен дерматит при деца – съвременен клиничен подход

В етиологията на заболяването са включени наследствеността, различни контактни фактори (сапуни, детергенти), респираторни и хранителни [...]

Д-р Дафина Тачова: „Детското здравеопазване е най-неглижираната част от здравната ни система“

Разговор за лекарската професия, за детското здравеопазване и за трудностите в работата на педиатъра;

Д-р Ралица Йорданова-Козарева: „Основният проблем в здравеопазването не е липсата на средства, а липсата на хора!“

За мечтите на един млад педиатър, за трудностите на професията и за удовлетворението да работиш [...]

Клиничен случай: Управление на придържането към терапията при муковисцидоза. Сравнение между двама пациенти

Представяне на два клинични случая, демонстриращи разликите в придържането към терапията при пациенти с муковисцоза.

Пиринка Петрова: „Днес над 95% от децата с левкемия биват успешно излекувани“

На 15 септември се отбелязва Световният ден за борба с лимфома. Кои са най-модерните терапии [...]

Кремена Кунева: „Трябва да изминем заедно пътят към промяна в детското здравеопазване“

Разговор за смислените каузи, за това откъде започва промяната, за проблемите в детското здравеопазване и [...]

Д-р Атанас Банчев: „Медицината не е работа, тя е изкуство и призвание“

За избора да бъдеш лекар, за трудностите на професията и за мотивацията, която те вдъхновява [...]

Д-р Радостина Ангелова: „Общувайки ежедневно с децата, се чувствам здраво свързана с бъдещето“

Разговор за съдбата да бъдеш педиатър, за малките пациенти и за бъдещето на детското здравеопазване

Нисък ръст в доболничната помощ при деца

Редовното проследяване на растежа в детска възраст е от огромно значение за своевременното диагностициране на [...]

Моника Симеонова: „Нуждаем се от специалистите. Очакваме подкрепа, кураж, лечение!“

Разговаряме с Моника Симеонова, председател на Българска асоциация Прадер-Вили синдром, за проблемите на пациентите с [...]

Грануломатоза с полиангиит – рядко заболяване с трудна диагноза, с принос на един случай

ПА се наблюдава рядко в детска възраст. Характеризира се с тежко протичане, мултиситемно засягане и [...]

Проф. Мая Аргирова: „В последните години изгарянията у нас намаляват“

Какво показва статистиката относно изгарянията в детската възраст, кои са предизвикателствата в професията и кои [...]

Д-р Екатерина Бърлиева: „Oбичам работата си, защото обичам пациентите си!“

С д-р Бърлиева говорим за работата на педиатъра, трудностите и незабравите моменти в работата.

За кашлицата при децата

Кашлицата е важен и физиологичен протективен рефлекс, който изчиства дихателните пътища от секрети, инхалирани или [...]

Д-р Мергюл Халилова: „Мисълта, че лекувам деца, ми дава кураж да продължа напред“

Интервю за предизвикателствата на професията и за мечтите на един млад педиатър.

Радослава Томова: „Щастливи сме, че имаме лечение и достъп до него“

Броени дни преди 26 юли – Световният ден на Гоше, се срещнахме с Радослава Томова, [...]

Случай на ахалазия в детска възраст с клинична изява на рецидивиращи пневмонии

Ахалазията най-често се изявява между 30- и 50-годишна възраст, но макар и рядко се среща [...]

Д-р Иван Маджаров: „Майчиното и детско здравеопазване ще бъдaт сред приоритетите по време на следващите преговори“

С д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС, разговаряме за педиатричните клинични пътеки, кадровия [...]

Д-р Eлена Зарева-Гонгалова: „Педиатрията изморява физически, но зарежда душата“

Разговор за предизвикателствата да бъдеш педиатър в по-малък град, за случаите, които всеки лекар помни, [...]

Пламена Николова: „Необходим е цялостен анализ на нуждите на детското здравеопазване“

За нуждата от промяна в политиките, касаещи детското здраве, разговаряме с Пламена Николова, директор „Политики [...]

Клиничен случай: гастро-езофагеален рефлукс и/или астма

Златният стандарт за диагностика на ГЕР е 24-часова рН-метрия, но изследването е инвазивно, изисква обучен [...]

Д-р Цветина Велева: „Педиатърът трябва да знае и да може всичко“

Разговаряме с д-р Цветина Велева от Отделението по клинична генетика на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван [...]

Неlicobacter pylori инфекцията и децата

Заболяванията, свързани с инфекцията с H. pylori, са по-често срещани в ранна детска възраст, преди [...]

Доц. Даниела Авджиева-Тзавелла: “Aкадемична кариера се гради тухла по тухла”

С доц. Авджиева, научният секретар на БПА, разговаряме за това кои са основните приоритети на [...]

Д-р Ивайло Николов: „Нуждаем се от една по-стабилна и организирана система на здравеопазване“

"Мечтая за една по-стабилна и организирана система на здравеопазване, в която колегите ни остават тук [...]

Д-р Захаринка Гочева: „Няма млади лекари, които да поемат щафетата от нас“

Разговаряме с д-р Захаринка Гочева за работата на педиатъра, детското здравеопазване и чисточовешките неща от [...]

Поведение при хипогликемия

Определени показатели, причинени от необяснима хипогликемия, се откриват само по време на епизода. Вземете кръвни [...]

Данаил Димов: „Най-големият проблем е липсата на осведоменост за това заболяване“

Броени дни преди 16 май – Международният ден на наследствения ангиоедем, разговаряме с г-н Данаил [...]

Имунизации при деца, получаващи имуносупресивна терапия

Въпреки че развитието на медицината позволява по-прецизна диагностика и лечение на деца с имуносупресивни медикаменти, [...]

Клиничен случай: левкемоидна реакция при неимунизирано дете с коклюш

Представеният случай е интересен от гледна точка на хематологичните промени при коклюш и на проблемите [...]

Проф. Иван Литвиненко: „Необходими са промени в условията на труд, заплащане и специализация“

С председателя на БПА разговаряме за акцентите в дейността на Асоциацията през тази година, клиничните [...]

Клиничен случай: дефект на урейния цикъл

Описаният случай илюстрира значителните диагностични затруднения, въпреки типичните анамнестични и клинични данни за метаболитна болест [...]

Д-р Боряна Георгиева: „Педиатрията носи надежда за бъдещето“

Мечтая в професионален план – за добре организирана система на здравеопазване, която дава възможност за [...]

Актуално за менингококовата инфекция при деца

Д-р Боряна Георгиева, доц. Йорданка Узунова Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Лозенец“   Neisseria meningitidis (менингокок) [...]

Д-р Желева: „Педиатърът има ключова роля за ранната диагностика на децата с кожен проблем“

Д-р Деница Желева завършва МУ – Варна през 2012 г. със специалност обща медицина. От [...]

Поведение при новооткрита хипергликемия и диабет в амбулаторни условия

Д-р Антон Владимиров, педиатър, детски ендокринолог Първа детска консултативна клиника и Поликлиника „България“ Ref.; ISPAD [...]

Д-р Диана Павлова: „Да си педиатър в България означава да бъдеш много издръжлив и смел“

Д-р Диана Павлова завършва Медицинския университет – София през 1988 г. Има две придобити специалности [...]

Разговор с Владимир Томов за пациентите с редки болести

75% от редките болести засягат индивидите още в детска възраст, така че е много важно [...]