Всяко дете има право на възможно най-качествени здравни грижи 

За нас Членство Педиатрия плюс XVI национален конгрес по педиатрия

Българска педиатрична асоциация

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От 2015 г. БПА е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в обществена полза.

Асоциацията обединява педиатри, общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване, съмишленици.

Устав

Нашата мисия

Всяко дете има правото на възможно най-качествени здравни грижи. Водена от тази философия, БПА приема за своя кауза да съдейства за развитие на детското здравеопазване в България и за повишаване на качеството на педиатричната медицинска помощ.

За практиката

Проф. Владимир Пилософ: „Принизяването на значението на общата педиатрия е един от основните проблеми в момента“

Разговаряме за предизвикателствата и успехите в професионалния път, каузите в живота и проблемите на детското [...]

Фебрилни гърчове: практически насоки

Фебрилните гърчове са едно от най-честите спешни състояния в практиката на педиатъра...

Д-р Юзлем Ердинчова: „Лекарите са ангелите на земята“

Интервю за лекарската професия и балансa между професионалните и личните ангажименти...

Какво предстои