Всяко дете има право на възможно най-качествени здравни грижи 

За нас Членство Педиатрия плюс

Българска педиатрична асоциация

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От 2015 г. БПА е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в обществена полза.

Асоциацията обединява педиатри, общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване, съмишленици.

Устав

Нашата мисия

Всяко дете има правото на възможно най-качествени здравни грижи. Водена от тази философия, БПА приема за своя кауза да съдейства за развитие на детското здравеопазване в България и за повишаване на качеството на педиатричната медицинска помощ.

За практиката

Доц. д-р Ангел Кунчев: „Детските лекари трябва да участват в създаването и провеждането на здравната реформа“

Разговар за съвременната педиатрична грижа у нас и по света, ваксинопрофилактиката и детското здравеопазване... [...]

Болест на Pompe

Скоростта на прогресия и тежестта на органно засягане корелират с дефицита на ензима кисела алфа-глюкозидаза... [...]

Д-р Елица Стефанова: „Педиатърът трябва да е приятел на детето и психолог за родителя“

Интрвю за лекарската професия и педиатрията като призвание, смисъл и начин на живот... [...]

Какво предстои