Свържете се с нас

Адрес за кореспонденция

София, ул. „Акад. Георги Бончев“,
бл. 23, офис 108

pediatria.bg@gmail.com +359 878 660 587

Българска педиатрична асоциация

София 1606, бул. „Акад. Ив. Гешов’ №11
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
проф. Иван Литвиненко

Следвайте ни

Пишете ни