УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ ДО 15 ДНИ С БЕЛЕЖКА ОТ РОДИТЕЛ

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството. Приетите промени в Наредбата за приобщаващо образование са по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и са в резултат няколкомесечни активни действия на Българската педиатрична асоциация и други неправителствени организации.

Напомняме, че на 1 ноември 2023 г. БПА, съвместно с Национална мрежа за децата и други организации, работещи с деца и родители, изпрати оторемо писмо до институции с предложение за отпадане на нормативното изискване за извиняване на краткосрочни отсъствия на деца и ученици в ясли, детски градини и училища чрез медицинска бележка. „Посещаването на лекар за издаване на бележка дори при банални вирусни инфекции или краткосрочни състояния като мигрена, леко неразположение без усложнения, стомашно-чревни вируси, състояния, свързани с леки травми, посещения при лекар-специалист, задължителна ваксинация, краткосрочни остри фази на хронични състояния и др., които не изискват медицински преглед, затрудняват както работата на личните лекари, така и родителите и децата, които често трябва да изчакват часове наред пред лекарските кабинети, наред с пациенти, които са в активна фаза на заболяване и/или имат реална нужда от вниманието на лекаря. Отправяме апел за отмяна на нормативното изискване за извиняване на краткосрочни отсъствия чрез медицинска бележка и замяна на това изискване с бележка/потвърждение от страна на родител, че допуснатите отсъствия са по уважителни причини“, настоявахме в отвореното писмо.

От БПА отчитаме тази промяна като успех, защото правото на родителите да извиняват определен брой крактосрочни отсъствия по медицински причини на деца и ученици, ще улесни не само тях, но и здравната система и административната работа на лекарите, работещи с деца.

Промените предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила още от тази учебна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *