СТАНОВИЩЕ НА БПА ОТНОСНО ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ

На 28 октомври 2022 г. в УМБАЛ „Лозенец“, София, се проведе Осмата експертна среща по ваксинопрофилактика, инициирана и организирана от Българската педиатрична асоциация с цел да се обсъди състоянието на имунизационната програма в България и доколко е осъществен напредък по отношение на обсъдените проблеми по време на предишните експертни срещи. Тазгодишното издание бе под надслов „Ваксинопрофилактиката в България – реалност и бъдещи насоки“. По традиция научният форум събра водещи експерти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести, вирусологията и педиатрията, представители на Министерството на здравеопазването и на компаниите, вносители на ваксини в България.

Въз основа на представените доклади и проведените дискусии участниците се обединиха около препоръки, които Българската педиатрична асоциация обобщи в настоящото становище.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАКСИНИ

 1. Ваксина срещу хепатит Б

Без промяна от сега действащия Национален имунизационен календар.

 1. Ваксина срещу морбили – паротит – рубеола (МПР)

Без промяна от сега действащия Национален имунизационен календар при първа доза – на 13-месечна възраст. Предлагаме втората задължителна доза да се измести в по-ранна възраст – между 4-6 години, съобразно Европейските препоръки.

 1. Ваксина срещу туберкулоза

Без промяна от сега действащия Национален имунизационен календар – провеждане на ваксинация до 48-ия час след раждането и на 7-годишна възраст.

Предлагаме да се въведат туберкулинови проби в 5. и 10. клас.

 1. Ваксина срещу пневмококи

Да се въведат конюгирани ваксини, осигуряващи защита срещу повече на брой серотипове и съобразени с локалните епидемиологични данни и фармакоикономическите анализи.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ ВАКСИНИ

 1. Ваксина срещу ротавируси

Предлагаме да влезе в задължителния имунизационен календар.

Поради голямото социално и здравно значение на ротавирусните инфекции приложението на ротавирусната ваксина да се удължи до 8-месечна възраст.

При ваксинация на недоносени деца да се има предвид коригираната възраст.

 1. Ваксина срещу варицела

Предлагаме включването на нов антиген в задължителния имунизационен календар – варицела. Препоръчваме по възможност да се комбинира с МПР или да се прилага като готова четириантигенна ваксинационна формула (МПРВ).

 1. Ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV):

В съответствие със заложените цели в Европейската инициатива за изработване на Национални ракови планове, предлагаме основната цел на HPV-ваксинацията до 2030 г. да бъде целеви имунизационен обхват на момичета (90%) и значим имунизационен обхват (над 50%) на момчетата.

Предлагаме да се въведе по-голям възрастов диапазон на обхват  на сега действащата Програма – безплатно приложение на HPV-ваксината при момичета от 9- до 18-годишна възраст. Да се въведе безплатно приложение и при момчета в същия възрастов диапазон.

 1. Ваксина срещу менингококи

Предлагаме да се засили информационната кампания за необходимостта от менингококови ваксинации, особено при рисковите групи деца, а така също и при младежите, които продължават следващата фаза от своето висше обучение в чужбина.

Да се предвиди внос на менингококови ваксини в България – имат направена регистрация. Тяхното приложение да е съобразно характерните за България серотипове, а именно тип Б. Локалните епидемиологични данни сочат нарастващото разпространение и на серотип С, като процентното разпределение е 53:47 за серотип В спрямо С, W и Y (според данните на НЦЗПБ за периода 2013-2021 и СБАЛИБ за периода 2017-2022). В България е налична ваксина с покритие на тези 3 щама – на свободен пазар.

 1. Ваксина срещу хепатит А

Да се засили информационната кампания за необходимостта от хепатитна ваксинация, особено при рисковите групи деца и възрастни в затворени колективи, изложени на лоши санитарно-битови условия.

 1. Ваксина срещу Ковид-19

Препоръчваме приложението на ваксини срещу SARS CoV 2 при деца с подлежащи хронични дихателни, сърдечносъдови, ендокринни, ревматологични и хематологични заболявания, както и за деца с наднормено тегло.

 1. Противогрипна ваксина

Препоръчваме ежегодна противогрипна ваксинация с 4-валентна ваксина на всички деца над 6-месечна възраст.

С цел осигуряване на лигавичен имунитет за децата над 24-месечна възраст препоръчваме ежегодна противогрипна ваксинация с 4-валентна, жива, назална противогрипна ваксина, както и включването й като препоръчителна в Наредба 15 и в съществуващата противогрипна безплатна програма в България.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА КАТО ЦЯЛО

 1. Да се въведат конюгирани ваксини, осигуряващи защита срещу повече на брой серотипове и съобразени с локалните епидемиологични данни и фармакоикономическите анализи, като определяща да не е само цената.
 2. На базата на натрупания горчив опит от Ковид-19 да се изгради комуникационна стратегия от здравните власти за всички ваксинопредотвратими заболявания, която да осигури по-голямо доверие във ваксините и по-голям ваксинален обхват на населението. Тази стратегия да бъде целогодишна и да обхваща всички комуникационни канали, като за целта бъде предвиден съответен бюджет, неразделна част от прилагането на Наредба 15.
 3. Да се въведе типова декларация по образец на Министерство на здравеопазването за информиран отказ от страна на родители при имунизация с препоръчителна ваксина.
 4. Ускорено интегриране на е-платформата (използвана в момента за регистър на Кoвид-ваксинационното покритие) за създаване и поддържане на електронни здравни записи на всички български граждани с информация за приложените ваксини (задължителни и препоръчителни), неразделна част от е-здравеопазването в България.
 5. Сумите за дейност по поставянето на всички препоръчителни и задължителни ваксини да бъде еднаква.
 6. Предлагаме да се премахне дублирането на отчетите по Наредба 15. Настояваме за обща информационна система. Считаме, че вариантът с натрупване от началото на годината е по-правилен, отколкото вариантът за изтеклото тримесечие.

Искрено вярваме, че това становище на Българската педиатрична асоциация, съгласувано с всички участници в експертната среща, ще допринесе за оптимизиране на ваксинопрофилактиката и повишаване на имунизационното покритие в България.

 

С уважение,

Проф. д-р Иван Литвиненко
Председател на Управителния съвет

Доц. д-р Йорданка Узунова
Секретар на Управителния съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *