ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЩЕ ПОДКРЕПИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА

Европейската инвестиционна банка и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД подписаха договор за техническа помощ

 

Европейската инвестиционна банка и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД подписаха договор за техническа помощ. По този начин Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи изграждането на Национална детска болница в България.

В рамките на Договора ще бъде разработен и представен безвъзмездно анализ на педиатричните грижи в България.  Тази дейност ще бъде изпълнена в следващите шест месеца и ще включва:  задълбочен анализ на състоянието на педиатричните здравни грижи, включително на нуждите от човешки ресурси и оборудване, на взаимовръзките между отделните структури, нива и елементи на системата на здравеопазване – както на регионално, така и на национално ниво. Като на тази база ще се представят необходимите изводи и препоръки, които да доведат до предоставяне на ефикасни, качествени и достъпни здравни услуги в бъдеще.

Анализът следва да представи и обективни данни за потребностите от педиатрични здравни услуги, които да послужат като основа за прецизно дефиниране на структурата, обхвата и функционалността на Националната педиатрична болница. Данните от него ще подпомогнат за вземането на стратегически решения за развитие на детското здравеопазване в контекста на политиките за демографско развитие на страната, така че то да гарантира най-високия достижим стандарт на здравословно състояние на всяко дете чрез достъп до профилактика и здравни услуги.

Провеждането на Анализ на потребностите от педиатрични грижи в България от страна на експерти, ангажирани от Европейска инвестиционна банка, би било най-доброто решение за бъдещо планиране на педиатричните здравни грижи в страната и за дефиниране на обхвата от дейности, които Националната детска болница би следвало да предоставя в дългосрочен план.

В процеса на изготвяне на Анализа се предвижда да се проведе проучване на нагласите на педиатричната общност към бъдещата Национална детска болница, което ще се реализира с помощта на социологическа агенция с експертност в областта.

Вследствие на направения Анализ ще бъде изготвен Доклад за съществуващо предлагане на педиатрични грижи, регистрирани потребности и регистрирани дефицити. Получените данни и заключения следва да послужат за окончателно изготвяне на структура и капацитет на Националната детска болница въз основа на предложената индикативна структура от експертната група педиатри.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *