Адренална криза в детската възраст

Юл. Баздарска

Катедра по педиатрия, Медицински университет – Варна

 

Адреналната недостатъчност (АН) е състояние, което се характеризира с неадекватна или липсваща секреция на надбъбречни хормони (кортизол, алдостерон и/или андрогени) [1]. Адреналната криза (АК) е остра декомпенсация при надбъбречна недостатъчност. Представлява животозастрашаващо състояние, изискващо незабавно започване на лечение. Честотата на адренални кризи е 5-10 епизода на 100 пациенто-години, като 1 от 200 епизода завършва с летален изход поради неразпознаване на състоянието или забавено лечение [2].

 

Рискови групи, предразположени към развитие на АК

 1. Пациенти с първична АН (засегнати надбъбречни жлези):
 • Вродена надбъбречна хиперплазия;
 • Автоимунен адреналит (болест на Адисон, автоимуннни полигландуларни синдроми);
 • Инфекции (туберкулоза, сепсис);
 • Адренални тумори;
 • Адреналектомия;
 • Медикаменти: заместителна терапия с кортикостероиди, ензимни инхибитори (кетоконазол, флуконазол, етомидат, метирапон), адеренолитични средства;
 • Инфилтративни процеси (хистиоцитоза, хемохроматоза).

 

 1. Пациенти с вторична АН (засегната хипофиза/хипоталамус):
 • Тумори (аденом, краниофарингеом, менингиоми, астроцитоми, лимфоми и др.);
 • Ятрогенни причини (оперативна намеса в тази област, лъчелечение);
 • Травма в хипоталамо-хипофизарната област;
 • Кръвоизливи.

 

Фактори, насочващи към започваща или налична АК

 1. Остра инфекция, травма, хирургична интервенция при пациенти с доказана адренална недостатъчност или на лечение с кортикостероиди.
 2. В детска възраст най-честите подлежащи състояния са:
 • Вродена надбъбречна хиперплазия;
 • (Пан)хипопитуитаризъм;
 • Болест на Адисон.

 

Клинична картина

Често АК остава неразпозната поради неспецифичната и разнообразна клинична картина. Тя се характеризира с:

 1. Прогресираща мускулна слабост, миалгии и лесна уморяемост;
 2. Намален апетит, загуба на тегло и/или повишен апетит за сол;
 3. Хипотонония и/или белези на различна степен на дехидратация (до развитие на остра бъбречна увреда);
 4. Гадене, повръщане и рецидивираща коремна болка, която не преминава или само временно се купира от медикаментозна терапия;
 5. Кожа: суха, с хиперпигментации (тип „бронзова“) по длани, гениталии и на местата на белези. Хиперпигментации по лигавиците, особено по венците;
 6. Кома, шок, гърчове до смърт при неразпознаване.

 

Лабораторни изследвания

Лабораторната констелация е патогномонична:

 1. Метаболитна ацидоза;
 2. Хипонатриемия;
 3. Хиперкалиемия (невинаги е налична, но това не изключва АК);
 4. Хипогликемия (характерна за по-малката възраст);
 5. Хормонални изследвания (кортизол, АКТХ, растежен хормон, 17-хидроксипрогестерон и други).

 

Лечение

Първоначалното лечение на по-тежката АК има за цел да коригира водно-електролитните нарушения, метаболитните и хормонални дефицити.

При невъзможност за прием на течности през устата се следва следната схема [3]:

 1. Стабилизиране на общото състояния по протокол на ABCD.
 2. Поставяне на поне 1 венозен път и незабавно болус от NaCl 0,9% 10-20 мл/кг/1 ч.
 3. При хипогликемия:
 • Болус glucose 10% – 2 мл/кг;
 • Болус Serum glucose 5 мл/кг (най-разпространена алтернатива в много от тези случаи).
 1. Methylprednisolonе – v. 1-2 мг/дн, разделен в 3-4 приема.
 2. Транспортиране на пациента до най-близкия Център с компетентност в заболяването и възможности за реанимация!

В случаите, когато пациентът толерира приема на течности през устата, се следва следната схема:

 1. Увеличава се двойно дозировката на заместителното кортизолово лекарство (хидрокортизон или преднизолон) за толкова време, колкото продължава болестта.
 2. При повръщане на детето във време, по-малко от един час след приема на пероралния хидрокортизон, трябва да се повтори дозата.
 3. При диария се примат удвоени дози до овладяването й.

Снабдяването на семейството с писмени указания на български език относно причините, симптомите, диагнозата, лечението и превенцията на започваща АК е често най-важното животоспасяващо действие!

Семействата и отглеждащите деца с налична или потенциална адренална недостатъчност получават специално обучение за справяне с АК още при диагнозата, като степента на разбиране и усвояване се проверява при всяко проследяване на пациента.

Всички пациенти (деца и възрастни) са снабдени със Спешни карти и указателни гривни (или колие, по предпочитание на пациента) с указания за провеждане на спешна помощ при нужда. Всеки лекар, особено лекарите в спешните звена, ТРЯБВА да обръщат внимание на тези указания и да изслушват внимателно родителите/пациентите  – те често са най-достоверният източник при необходимост от спешна информация. Търсенето на контакт с Експертен център по редки ендокринни болести с компетентност в състоянието е също важен момент за запазване живота и здравето на пациента с рядко заболяване.

 

Библиография

 1. Hahner,, Ross, R.J., Arlt, W. et al. Adrenal insufficiency. Nat Rev Dis Primers 2021; 7(19):https://doi.org/10.1038/s41572-021-00252-7.
 2. Rushworth, R.L., Torpy, D.J., Stratakis, C.A., Falhammar, H. Adrenal Crises in Children: Perspectives and Research Directions. Horm Res Paediatr. 2018; 89(5):341-351. doi: 10.1159/000481660. Epub 2018 Jun 6. PMID: 29874655.
 3. Miller, B.S., Spencer, S.P., Geffner, M.E. et al. Emergency management of adrenal insufficiency in children: advocating for treatment options in outpatient and field settings. J Investig Med. 2020 Jan; 68(1):16-25. doi: 10.1136/jim-2019-000999. Epub 2019 Feb 28. PMID: 30819831; PMCID: PMC6996103.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *