Благодарим Ви, че взехте решение да станете член на Българска Педиатрична Асоциация!

За целта е необходимо да се запознаете с устава на БПА, след което да попълните формата.

Устав

За 2024 г. членският внос е в размер на 80.00 лв., които можете да внесете по банков път.

Данни за банковия превод:

Име на получателя:
Българска педиатрична асоциация
Име на банката:
Пощенска банка, Клон Централен – София
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01
BIC: BPBI BGSF
Сума за внасяне:
80.00 (осемдесет) лева
Основание за внасяне:
Трите имена на членуващия/кандидата, УИН и годината, за която плащате членски внос.

Ще бъдем благодарни, ако след заплащане на членския внос по банков път, ни информирате на имейл: pediatria.bg@gmail.com, като приложите копие от платежното нареждане.