ПРОФ. ПЕРЕНОВСКА Е ПРЕДЛОЖЕНА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОРДЕН

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Р България за издаване на указ за награждаване на проф. д-р Пенка Переновска с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и практика и в частност на педиатрията и детската пулмология в Р България.

През 1973 г. проф. д-р Пенка Переновска завършва медицина в Медицински университет – София и започва работа в Първа детска клиника в УМБАЛ „Александровска“, където работи и до днес. Има три специалности – „Педиатрия“ (1986 г.), „Детска пневмология и фтизиатрия“ (2009 г.) и „Здравен мениджмънт“ (2008 г.). От 2004 г. е доцент, а от 2012 г. – професор в Катедрата по педиатрия на МУ – София. В периода 2008 – 2022 г. е началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Александровска“.

Научните й интереси са насочени към диагностичните възможности на бронхоскопията и бронхоалвеоларния лаваж при дена с хронични белодробни заболявания, вродени аномалии на дихателната система, муковисцидоза, астма при деца и влиянието на инхалаторни кортикостероиди върху растежа и теглото при деца с бронхиална астма, профилактика и терапия на острите респираторни инфекции и др. Има над 300 научи публикации и участия в български и международни научни форуми. Автор и съавтор е на 8 учебника. Ръководител е на докторанти и на специализанти по педиатрия и по детска пневмология и фтизиатрия.

Сред големите научни постижения на проф. Переновска е провеждането на първото в Европа изследване на петте класа имуноглобулини и имуноглобулинсъдържащи клетки на кръвта и в бронхиалния секрет при деца с различни хронични белодробни болести. Взема активно участие в създаването на интердисциплинарна група за проследяване на дихателната функция и обучение на деца с болестта на Дюшен.

Проф. Переновска е била заместник-председател на Българска педиатрична асоциация и на Българска асоциация по детска пневмология. Съосновател е на Българското дружество по ваксинопрофилактика. Дълги години проф. Переновска е национален консултант, а към момента е главен координатор на Експертния съвет по педиатрия към министъра на здравеопазването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *