ПРИ СЛУЧАЙ НА ОСТЪР ХЕПАТИТ С НЕИЗВЕСТНА ЕТИОЛОГИЯ ПРИ ДЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТИ ПРОБА ДО НАЦИОНАЛНАТА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции в страната разпространи до всички общопрактикуващи лекари, лекарите специалисти по педиатрия, инфекциозни болести и вътрешни болести информация за известните в други държави случаи на остър хепатит с неизвестна етиология при деца. При възможен или потвърден случай на остър хепатит с неизвестна етиология при дете лекарят/лечебното заведение трябва да изпрати съответната клинична проба в Националната референтна лаборатория „Хепатитни вируси“, отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ, бул. „Ген. Столетов“ 44А, гр. София, за провеждане на допълнителни лабораторни изследвания и молекулярно-биологични проучвания за патогени.

Припомняме, че на 5 април 2022 г. здравните власти на Великобритания съобщиха на Световната здравна организация (СЗО) за увеличаване в броя на случаите на остър хепатит с неизвестна етиология при здрави деца на възраст под 10 години от Шотландия. До 20 април случаите са 111, докладвани от цяла Великобритания (https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON376 ).

Това са случаи на предходно здрави деца, на възраст от 2 до 5 години, които са хоспитализирани поради проявата на симптоми на остър хепатит – жълтеница (74%), повръщане (73%), побелели изпражнения (58%), диария (49%), гадене (39%) и температура (29%); и силно завишени стойности на чернодробни ензими – АЛАТ и АСАТ (> 500 IU/L). При никое от децата не е докладвано наличие на имуносупресия. При някои от случаите гастроинтестиалните симптоми са присъствали в седмиците преди хоспитализирането. Общо при 8 от всички докладвани случаи са се развили усложнения, налагащи чернодробна трансплантация. Във всички останали случаи инфекцията е завършила с благоприятен изход.

До момента 12 страни от ЕС са докладвали за спорадични случаи – Австрия (2), Белгия (2), Дания (6), Франция (2), Германия (1), Ирландия (5), Италия (17), Холандия (4), Норвегия (2), Полша (1), Румъния (1) и Испания (12), като общо при 5 деца се е наложила чернодробна трансплантация (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/increase-severe-acute-hepatitis-cases-unknown-aetiology-children ).

Клиничните симптоми при заболелите деца съответстват на тежък остър хепатит с повишени нива на чернодробни ензими – аспартат аминотрансфераза/аспартат трансаминаза (AST) или аланин аминотрансфераза/аланин трансаминаза (ALT) над 500 IU/L и иктер. При някои от случаите се съобщава за стомашно-чревни симптоми като болки в корема, диария и повръщане през предходните седмици. При незначителна част от заболелите е установена повишена телесна температура. Болшинството от случаите са хоспитализирани и е проведено болнично лечение.

От проведените до момента обстойни епидемиологични, микробиологични и токсикологични проучвания е установено:

  • няма ясна епидемична връзка между случаите;
  • не е установен общ източник на инфекция;
  • лабораторните изследвания за хепатит А, B, С, D и Е са отрицателни;
  • при значителна част от заболелите е изолиран аденовирус, който се приема като най-вероятна причина;
  • част от заболелите са с положителен резултат за SARS-CoV-2 или са с данни за прекаран COVID-19;
  • не са установени храна или токсичен агент като вероятен причинител.

Във връзка със случаите на остър хепатит с неизвестна етиология при деца Министерството на здравеопазването изиска становище и от Експертния съвет по специалност „Инфекциозни болести“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *