Поведение при хипогликемия

Д-р Антон Владимиров

педиатър, детски ендокринолог,

Първа детска консултативна клиника и поликлиника „България“

Ref.: Bedside Clinical Guidelines Partnership in association with Partners in Paediatrics.  “Paediatric Guidelines 2016–18”

 

 

Хипогликемия – кръвна захар <2.6 mmol/l при дете >1-месечна възраст

Симптоми:

 • Летаргия;
 • Тремор;
 • Нарушено съзнание;
 • Гърчове;
 • Вегетативни реакции – потене, тахикардия, тревожност, чувство на глад.

Анамнеза:

 • Антенатална анамнеза – малко за гестационната възраст;
 • Недоносеност;
 • Анамнеза за хипогликемии в неонаталната възраст и данни за ранна и/или пролонгирана жълтеница;
 • Синдром на внезапна смърт – MCAD, LCAD;
 • Развитие – регрес;
 • Лекарства;
 • Достъп до хипогликемични медикаменти – Метформин;
 • Хранене.

Определени показатели, причинени от необяснима хипогликемия, се откриват само по време на епизода. Вземете кръвни проби ПРЕДИ корекция на кръвната захар!

 

НЕЗАБАВНА КОРЕКЦИЯ!

Кръвна захар <2.6 mmol/l и GCS ≥ 8 т. и запазено общо състояние:

 1. Вземете кръвна проба за последващи изследвания и урина за кетони/кръв за бета кетони.
 2. Нахранете или дайте течна глюкоза.
 3. Проворете стойностите на кръвната захар след 10 минути.
 4. Кръвна захар ≥2.6 mmol/l – наблюдение и насочване към специалист, ако има нужда.
 5. Кръвна захар <2.6 mmol/l – преминете на венозна корекция.

 

Кръвна захар <2.6 mmol/l и GSC <8 т.

 1. Осигурете венозен достъп.
 2. Вземете кръвна проба за последващи изследвания и урина за кетони/кръв за бета кетони.
 3. Приложете интравенозен болус на Glucosae 10% 2 ml/kg (200 mg/kg глюкоза или 0.5 ml/kg Sol. Glucosae 40%), последвано от инфузия на р-р на Sol. Glucosae 10% и Sol. NaCl 0.9% на 100% поддържаща доза течности.
 4. Проверете стойностите на кръвната захар след 10 минути.
 5. Кръвна. захар ≥2.6 mmol/l – оценете степен на съзнание и жизнени функции, при нужда консултация и насочване към специализирано лечебно заведение, продължете венозната рехидратация!
 6. Кръвна захар <2.6 mmol/l – невъзможност да се коригира кръвната захар, въпреки венозното приложение на глюкозен разтвор предполага подлежащо метаболитно заболяване или ексцесивна продукция на инсулин, невъзможност за утилизация на глюкозата, вследствие на хипопитуитаризъм или надбъбречна недостатъчност. Насочете с реанимационен екип на БМП към специализирано лечебно заведение с възможност за интензивна терапия!
 7. При забавяне и невъзможност да се повиши кръвната захар, дори без данни за кетонемия: Поставете болусна доза Methylprednisolone 4 mg/kg венозно!
 8. Проверете стойностите на кръвната захар след 10 минути.
 9. Кръвна захар ≥2.6 mmol/l – оценете степен на съзнание и жизнени функции, продължете венозната рехидратация! Спешна хоспитализация с реанимационен екип на БМП към специализирано лечебно заведение с възможност за интензивна терапия!
 10. Кръвна захар <2.6 mmol/l – инфузия на Methylprednisolone в доза 25 mg/kg/24 h при т.т. <10 kg; 50 mg/kg/24 h т.т. 10 – 20 kg; 100 mg/kg/24 h > 20 Насочете с реанимационен екип на БМП към специализирано лечебно заведение с възможност за интензивна терапия!
 11. При липса на отговор в стойностите на кръвната захар – повишете концентрацията на глюкоза 14-20% (концентрация >14% изисква централен венозен достъп!).
 12. Нужда от висок подвоз на глюкоза (>10 mg/kg/min) предполага хиперинсулинизъм. Насочете с реанимационен екип на БМП към специализирано лечебно заведение с възможност за интензивна терапия!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *