В помощ на българските педиатри и с цел съдействие за поддържането и осъвременяването на тяхната квалификация БПА издава две издания – „Педиатрия“ и „Педиатрия плюс“.

„Педиатрия плюс“

Онлайн издание, което всеки месец запознава педиатрите с актуални за бранша новини, полезни за практиката материали, интервюта с водещи експерти.

Четете изданието

Сп. „Педиатрия“

Научно списание за съвременните постижения на педиатричната наука и практика у нас и в чужбина. Илиза 4 пъти в годината.

Посетете сайта