В помощ на българските педиатри и с цел съдействие за поддържането и осъвременяването на тяхната квалификация БПА издава три издания – „Педиатрия“, „Педиатрия плюс“ и „Педиатричен алманах“.

„Педиатрия плюс“

Онлайн издание, което всеки месец запознава педиатрите с актуални за бранша новини, полезни за практиката материали, интервюта с водещи експерти.

Четете изданието

„Педиатричен алманах“

Списание на Българската педиатрична асоциация, което отразява резултатите от научните търсения в различни субспециалности на педиатрията.

Четете изданието

Сп. „Педиатрия“

Научно списание за съвременните постижения на педиатричната наука и практика у нас и в чужбина. Илиза 4 пъти в годината.

Посетете сайта