Управителен съвет

Проф. Иван Литвиненко

Председател

проф. Иван Иванов

Заместник – председател

проф. Миглена Георгиева

Заместник – председател

проф. Владимир Пилософ

Почетен председател

проф. Даниела Авджиева-Тзавелла

Научен секретар

доц. Йорданка Узунова

Секретар

проф. Анна Кънева

Член

проф. Стефан Стефанов

Член

проф. Мирослава Бошева

Член

доц. Рада Маркова

Член

доц. Венеция Божанова Боцова

Член

доц. Боряна Аврамова

Член

д-р Валентин Точков

Член

д-р Жени Стоичкова

Член

Контролен съвет

доц. Петър Шивачев

Председател

проф. Гергана Петрова

Член

доц. Калин Лисички

Член

Етична комисия

доц. Боряна Аврамова

Председател

д-р Ния Рашева

Член

доц. Полина Митева-Шумналиева

Член