Управителен съвет

Проф. Иван Литвиненко

Председател

проф. Иван Иванов

Заместник – председател

проф. Миглена Георгиева

Заместник – председател

проф. Владимир Пилософ

Почетен председател

доц. Даниела Авджиева-Тзавелла

Научен секретар

доц. Йорданка Узунова

Секретар

проф. Анна Кънева

Член

проф. Стефан Стефанов

Член

проф. Мирослава Бошева

Член

доц. Рада Маркова

Член

доц. Бойко Шентов

Член

доц. Боряна Аврамова

Член

д-р Валентин Точков

Член

д-р Жени Стоичкова

Член

Контролен съвет

доц. Петър Шивачев

Председател

доц. Гергана Петрова

Член

д-р Калин Лисички

Член

Етична комисия

доц. Боряна Аврамова

Председател

д-р Ния Рашева

Член

доц. Полина Митева-Шумналиева

Член