Управителен съвет

Проф. Иван Литвиненко

Председател

проф. Иван Иванов

Заместник – председател

проф. Миглена Георгиева

Заместник – председател

проф. Владимир Пилософ

Почетен председател

доц. Даниела Авджиева-Тзавелла

Научен секретар

доц. Йорданка Узунова

Секретар

проф. Анна Кънева

Член

проф. Стефан Стефанов

Член

проф. Мирослава Бошева

Член

доц. Рада Маркова

Член

д-р Венеция Божанова Боцова

Член

доц. Боряна Аврамова

Член

д-р Валентин Точков

Член

д-р Жени Стоичкова

Член

Контролен съвет

доц. Петър Шивачев

Председател

доц. Гергана Петрова

Член

д-р Калин Лисички

Член

Етична комисия

доц. Боряна Аврамова

Председател

д-р Ния Рашева

Член

доц. Полина Митева-Шумналиева

Член