История

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От 2015 г. БПА е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в обществена полза. Асоциацията обединява педиатри, общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване, съмишленици.

От своето създаване досега БПА е провела 15 национални конгреса с международно участие, както и много национални и регионални конференции. Сдружението е редовен член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA), Европейската академия по педиатрия (EAP/UEMS), Световната педиатрична асоциация (IPA) и участва активно в дейността и събитията им. През 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските страни.

Устав Стани член

Нашите цели

Подобряване на грижите за здравето на децата. Поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекарите педиатри и на всички специалисти, свързани със здравето на децата.

Съхраняване на добрите практики в българската педиатрия и развитието им чрез разпространяване, внедряване и усвояване на съвременните световни научни постижения.

Създаване на активна педиатрична общност, която да дефинира и разрешава практически, научни и образователни проблеми, свързани с педиатрията.

Провеждане на здравна реформа, която да доведе до подобряване на детското здравеопазване.

Нашата мисия

Всяко дете има правото на възможно най-качествени здравни грижи. Водена от тази философия, БПА приема за своя кауза да съдейства за развитие на детското здравеопазване в България и за повишаване на качеството на педиатричната медицинска помощ.