Tag Archives: Oтделение по генетика

Клиничен случай: дефект на урейния цикъл

Описаният случай илюстрира значителните диагностични затруднения, въпреки типичните анамнестични и клинични данни за метаболитна болест [...]