Tag Archives: Управление на придържането към терапията при муковисцидоза. Сравнение между двама пациенти

Клиничен случай: Управление на придържането към терапията при муковисцидоза. Сравнение между двама пациенти

Представяне на два клинични случая, демонстриращи разликите в придържането към терапията при пациенти с муковисцоза.