Tag Archives: УМБАЛ „Софиямед“

Фебрилни гърчове: практически насоки

Фебрилните гърчове са едно от най-честите спешни състояния в практиката на педиатъра...