Tag Archives: Синдром на макрофагеална активация и стероиден диабет като усложнение при дебют на ювенилен системен лупус еритематодес

Синдром на макрофагеална активация и стероиден диабет като усложнение при дебют на ювенилен системен лупус еритематодес

Т. Василев, М. Ганева, К. Темелкова, А. Дашева, Д. Христова, Ст. Стефанов Клиника по детска [...]