Tag Archives: Респираторно-синцитиален вирус (RSV)

Остри респираторни инфекции в детска възраст

Респираторните инфекции са сериозен глобален проблем, тъй като са свързани с висока заболеваемост и смъртност...