Tag Archives: Ранно детско развитие

Ранното детско развитие – детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество

Целта на проучването е да се установи степента на информираност в родителската общност за ранното [...]