Tag Archives: • Разговор с доц. д-р Венелин Алексиев за заболяванията на опорно-двигателния апарат в детската възраст и ролята на педиатричте в диагностицирането и лечението им;

Доц. Венелин Алексиев: Детската ортопедия не е пари, тя е амбиция и най-вече щастие, защото лекуваш деца

Разговор за заболяванията на опорно-двигателния апарат в детската възраст и ролята на педиатрите в диагностицирането [...]