Tag Archives: профилактика и поведение при поглъщане на плоска батерия в детската възраст

Диагностика, профилактика и поведение при поглъщане на плоска батерия в детската възраст: позиция на ESPGHAN | Съкратен вариант

Първият европейски документ с клинични насоки е разработен и обсъжда противоречиви теми относно диагностиката и [...]