Tag Archives: Предоперативна подготовка на деца

Предоперативна подготовка на деца

Предоперативната подготовка при деца представлява комплексен процес и изисква специално внимание.