Tag Archives: НРД

Предложения за промени в НРД

Колеги, както знаете, предстои подписването на Националния рамков договор за медицинските дейности 2023 – 2025 [...]