Tag Archives: Национална стратегия за детско и юношеско здраве

КАКВИ СА ПОДОБРЕНИЯТА В ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?

С 57% повече са предвидените средства за детско и майчино здравеопазване в специализираната извънболнична медицинска [...]