Tag Archives: Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023-2026) и План за действие за изпълнението й (2023-2024)

Д-р Теодора Иванова: „Педиатрите са важен партньор“

Разговаряме с д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за [...]