Tag Archives: Наредба 26 от 2007 г.

Новите скрининги за редки заболявания на новородените влизат в сила от юли

16Новите изследвания в скрининга за редки болести на новородените влизат в сила от 1 юли, [...]