Tag Archives: линиката по неонатология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“

Д-р Елица Стефанова: „Педиатърът трябва да е приятел на детето и психолог за родителя“

Интрвю за лекарската професия и педиатрията като призвание, смисъл и начин на живот...