Tag Archives: коклюш

Съвременна профилактика на коклюш

Коклюшът все още остава тежко заболяване за податливи лица, особено кърмачета...

Клиничен случай: левкемоидна реакция при неимунизирано дете с коклюш

Представеният случай е интересен от гледна точка на хематологичните промени при коклюш и на проблемите [...]