Tag Archives: клиничен случай

Клиничен случай на субакутен склерозиращ паненцефалит в детска възраст

Представяме случай на момче, преболедувало от морбили на 7-месечна възраст, изписано с пълно възстановяване...

По пътя на диагнозата: ювенилен дерматомиозит

Представеният клиничен случай показва трудностите в разпознаването на характерните клинични прояви на ЮДМ и акцентира [...]

Доброкачествен остър детски миозит с удължен QT-интервал: клиничен случай

Заболяването е с добра прогноза и клинично възстановяване в рамките на 3-10 дни

Кухинна формация в белия дроб при 15-годишно момче

Различните клинични синдроми, причинени от Aspergillus, могат да се разглеждат като непрекъснат спектър от заболявания, [...]

Синдром на макрофагеална активация и стероиден диабет като усложнение при дебют на ювенилен системен лупус еритематодес

Т. Василев, М. Ганева, К. Темелкова, А. Дашева, Д. Христова, Ст. Стефанов Клиника по детска [...]

Необичаен случай на невиреене

Представеният случай демонстрира трудността на установяването на точната причина за невиреене при деца с утежнена [...]

Клиничен случай: Управление на придържането към терапията при муковисцидоза. Сравнение между двама пациенти

Представяне на два клинични случая, демонстриращи разликите в придържането към терапията при пациенти с муковисцоза.

Случай на ахалазия в детска възраст с клинична изява на рецидивиращи пневмонии

Ахалазията най-често се изявява между 30- и 50-годишна възраст, но макар и рядко се среща [...]

Клиничен случай: гастро-езофагеален рефлукс и/или астма

Златният стандарт за диагностика на ГЕР е 24-часова рН-метрия, но изследването е инвазивно, изисква обучен [...]

Клиничен случай: левкемоидна реакция при неимунизирано дете с коклюш

Представеният случай е интересен от гледна точка на хематологичните промени при коклюш и на проблемите [...]