Tag Archives: запек

Психологическата бариера на детската градина и училището като причина за запек при децата в тази възраст

Rисковите фактори за функционалния запек включват сложно взаимодействие от генетични, биологични, неврологични и други фактори

Запек в детската възраст

Д. Кофинова Клиника по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, МУ – София, Катедра [...]