Tag Archives: Епистаксис

Поведение при дете с хеморагична диатеза

Снемането на подробна медицинска анамнеза и физикалният преглед позволяват на клинициста да идентифицира тези деца... [...]