Tag Archives: Д-р Юзлем Ердинчова

Д-р Юзлем Ердинчова: „Лекарите са ангелите на земята“

Интервю за лекарската професия и балансa между професионалните и личните ангажименти...