Tag Archives: доц. Рада Маркова

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР НА ДОЦ. САВОВА

Работодател на доц. Радка Савова е лечебното заведение СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД. В [...]

Клиничен случай: левкемоидна реакция при неимунизирано дете с коклюш

Представеният случай е интересен от гледна точка на хематологичните промени при коклюш и на проблемите [...]