Tag Archives: Доц. д-р Милка Дикова

Предоперативна подготовка на деца

Предоперативната подготовка при деца представлява комплексен процес и изисква специално внимание.