Tag Archives: добър детски УНГ

Фарингеална обструкция в детска възраст

Фарингеалната обструкция е ежедневен повод за посещение на УНГ-кабинет от родители и техните деца. Обичайно [...]