Tag Archives: Доброкачествен остър детски миозит с удължен QT-интервал: клиничен случай

Доброкачествен остър детски миозит с удължен QT-интервал: клиничен случай

Заболяването е с добра прогноза и клинично възстановяване в рамките на 3-10 дни