Tag Archives: „Детското здравеопазване е най-неглижираната част от здравната ни система“

Д-р Дафина Тачова: „Детското здравеопазване е най-неглижираната част от здравната ни система“

Разговор за лекарската професия, за детското здравеопазване и за трудностите в работата на педиатъра;