Tag Archives: Грануломатоза с полиангиит –

Грануломатоза с полиангиит – рядко заболяване с трудна диагноза, с принос на един случай

ПА се наблюдава рядко в детска възраст. Характеризира се с тежко протичане, мултиситемно засягане и [...]