Tag Archives: Годишната среща на Национална мрежа за децата (НМД)

Девет конкретни мерки в детски палиативни грижи и майчино и ранно детско здраве ще иска НМД

В рамките на Годишната среща на Национална мрежа за децата (НМД) бяха дефинирани конкретни застъпнически [...]