Tag Archives: Влияние на дигиталните устройства върху психо-емоционалното и социално развитие на деца от 4-6 год.

Влияние на дигиталните устройства върху обучението, езиковите и математически способности на децата на възраст 4-6 год.

За доброто и успешно развитие на децата е необходимо да има баланс между подходящо съдържание [...]

Влияние на дигиталните устройства върху психо-емоционалното и социално развитие на деца от 4-6 год.

Цел на това проучване е да се опишат положителните и отрицателни ефекти от използването на [...]