Tag Archives: Влияние на детския имунитет върху клиничното протичане на SARS-CoV-2 инфекция

Влияние на детския имунитет върху клиничното протичане на SARS-CoV-2 инфекция

Особеностите на детския имунитет са най-вероятните фактори, оказващи влияние върху изявата на COVID-19 при деца... [...]