За БПА

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От 2015 г. БПА е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, което извършва дейност в обществена полза. Асоциацията обединява педиатри, общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, специалисти, работещи в сферата на детското здравеопазване, съмишленици.

От своето създаване досега БПА е провела 13 национални конгреса с международно участие, както и много национални и регионални конференции. Сдружението е редовен член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA), Европейската академия по педиатрия (EAP/UEMS), Световната педиатрична асоциация (IPA) и участва активно в дейността и събитията им. През 2010 г. БПА стана съучредител на Съюза на педиатричните асоциации от балканските страни.

Устав на БПА.

Управителен съветпроф. Владимир Пилософ

Председател
проф. П. Переновска

Член
доц. Д. Калайков

Член
проф. М. Бошева

Член
проф. Ив. Иванов

Член
доц. В. Калева

Член
проф. В. Недкова

Член
д-р Валентин Точков

Член
д-р Ж. Стоичкова

Член
д-р Ф. Спиридонова

Член
доц. Миглена Георгиева

Член
д-р Люба Бъчварова

Член
д-р Георги Цветков

Член

Етична комисияпроф. Радка Тинчева

Председател
доц. Даниела Авджиева

Член
пд-р Ралица Йорданова

Член

Контролна комисияпроф.Иван Литвиненко

Председател
д-р Гергана Стоянова

Член
доц. Илиана Пачева

Член
Нашата Мисия

Всяко дете има правото на възможно най-качествени здравни грижи. Водена от тази философия, БПА приема за своя кауза да съдейства за развитие на детското здра- веопазване в България и за повишаване на качеството на педиатричната медицинска помощ.