Издания

В помощ на българските педиатри и с цел съдействане за поддържането и осъвременяването на тяхната квалификация БПА издава две списания – „Педиатрия“ и „Практическа педиатрия“.

Сп. „Педиатрия“

Научно списание за съвременните постижения на педиатричната наука и практика у нас и в чужбина. Илиза 4 пъти в годината, плюс суплимент.

Сп. „Практическа педиатрия“

Специализирано научно издание, предназначено за педиатрите и за общопрактикуващите лекари с педиатрична практика. Излиза 11 пъти в годината, разпространява се безплатно.