Жалби спират обществената поръчка за Националната детска болница
07 август 2019

Първата жалба е подадена от „ВДХ“ АД (новото име на „Водстрой 98“ АД). От компанията е иницииран процес, но няма искане за временни мерки. Втората жалба е от Камарата на архитектите в България и към нея има искане за временна мярка за спиране на процедурата.

Напомняме, че при стартиране на процедурата за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница“ министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че ако няма обжалване, реалното строителство на Националната детска болница ще започне още тази есен. Според обявената обществена поръчка предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС. Очакванията на Министерството на здравеопазването бяха през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка бе до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат. Крайният срок за подаване на офертите беше до 20.08.2019 г., 17.30 часа, а отварянето на постъпилите предложения трябваше да се състои на следващия ден – 21. 08. 2019 г.

В началото на юни тази година Министерството на здравеопазването изпрати подготвените документи на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за осъществяване на предварителен контрол. До обявяването на поръчката се стигна след работата на две работни групи, в които беше включен максимално широк кръг от експерти и професионалисти от всички области на медицината.