XV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПЕДИАТРИЯ - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
03 септември 2021

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, влизаща в сила от 07.09.2021 г. Ви информираме, че XV Национален конгрес по педиатрия ще се проведе в първоначално обявение формат – присъствено.

______ 

Условието е всички участници - делегати, изложители, представители на фирми спонсори, технически лица да предоставят при пристигането си в хотел Рила-Боровец на Бюро Конгресна Регистрация на Александър Тур един от долу изброените документи:

1. Сертификат за ваксинация;

2. Документ за преболедуване на COVID-19 в рамките на шест месеца преди 23.09.2021;

3. Отрицателен резултат от бърз антигенен тест, направен до 48 часа преди регистрация на Конгресно бюро;

4. Отрицанелен резултат от РСR тест, направен не по-рано от 72 часа преди регистрация на Конгресно бюро.

______ 

Целият екип на Александър Тур Къмпани, който ще обслужва Конгреса логистично, също ще отговаря на описаните по-горе условия – ще разполага с

изискуемите документи.

______ 

На тези условия ще отговаря и персоналът на хотел „Рила” в Боровец. Прилагаме документ от администрацията на хотела, че ще бъдат спазени всичкипротивоепидемиологични мерки.  

______

През всичките дни на конгреса ще бъде осигурено ТВ излъчване на научните сесии от голямата зала на хотел „Рила”.

______

Александър Тур осигурява талони за отстъпка за бърз антигенен тест към лаборатории Рамус и Цибалаб. Желаещите да ползват талон, моля да го заяват на познатия емайл: pediatria@corporate-events.bg

______ 

Александър Тур и Организационният комитет на Конгреса си запазват правото да променят изискванията, в съответствие с евентуални последващи Заповеди на Министъра на здравеопазването, касаещи ограничаване разпространението на пандемията от COVID-19.