В „Пирогов“ отново лекуват деца през Център „Фонд за лечение на деца”
25 февруари 2018

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” успешно приключи процедура по ЗОП за доставка на медицински изделия за нуждите на болницата при лечение на деца през Център „Фонд за лечение на деца”.


Това означава, че занапред в „Пирогов” пациентите до 18-годишна възраст, при които се използват медицински изделия, чиято стойност се покрива от Центъра „Фонд за лечение на деца”, отново ще получават адекватното, съвременно лечение. В университетската спешна болница това е в следните детски специалности: детска хирургия, детско изгаряне и възстановителна хирургия, детска травматология, детска неврохирургия, детска урология.


Припомняме, че едно от задължителните условия при лечение на пациенти през Център „Фонд за лечение на деца” е болницата, в която се осъществява то, да има процедура по ЗОП за доставка на медицински изделия.