Стартира курс „Амбулаторна педиатрия: подход, предизвикателства, решения“
10 септември 2020

Уважаеми колеги,

Първа детска консултативна клиника – София подема нова инициатива за практическо обучение на специализанти по детски болести, общопрактикуващи лекари и други лекари, които имат желание да се включат в практическата програма по „Амбулаторна педиатрия: подход, предизвикателства, решения“.

Курсът ще стартира след 15.09.2020 г., едномесечен и абсолютно безплатен е, провежда се по предварителна програма и завършва с финален тест и сертификат. Надяваме се на интерес и активно участие!

За въпроси и кандидатури пишете на имейл: rada_markova@yahoo.com (доц. д-р Рада Маркова) или на имейлите на Първа детска консултативна клиника – София.

Амбулаторна педиатрия

Амбулаторната педиатрия е условно понятие. Чрез нея се решават педиатричните проблеми в извънболничната помощ. Тя е алтернатива на стационарната педиатрия, която изучава педиатричните проблеми, налагащи хоспитализация на болното дете, или проблемите, възникващи в резултат на самата хоспитализация. Обект на амбулаторната педиатрия са както болните, така и здравите деца.

Задачи на амбулаторната педиатрия

 • Наблюдение върху физическото и нервно-психическо развитие на детето;
 • Диагноза и лечение на острите заболявания в детска възраст;
 • Наблюдение и лечение на децата с хронични заболявания, съвместно с тесни специалисти;
 • Провеждане на първична, вторична и третична профилактика в детска възраст;
 • Амбулаторно обслужване на децата, което цели да предотврати хоспитализациите.

Особености на амбулаторната педиатрия

Проблемите на амбулаторната педиатрия са много динамични. Започват да се наблюдават т.нар. „нови заболявания“, за които е характерно, че са от психо-социален тип, а не от соматично естество. Същевременно се наблюдава промяна в структурата на семействата – раждане на по-малко деца, свръхпротекция, нарастване на семействата с развод или с един родител, интерес към т.нар. нетрадиционна медицина (билкотерапия, хомеопатия и др.).

Основни принципи

Особености при амбулаторната диагностика са, че диагнозата се поставя след сравнително краткотраен контакт с болното дете и родителите, водещ е клиничният преглед, няма възможност за динамично наблюдение, което осигурява стационара. Последното може да се промени чрез по-динамично и активно проследяване на децата в амбулаторни условия. Ето, кои са основните принципи при поставянето на диагноза:

 • Установяване на добър контакт с болното дете и неговите близки;
 • Много подробна анамнеза;
 • Физикален преглед „от глава до пети“, без пропускане на орган или система;
 • Поставяне на работна диагноза въз основа на клиничния преглед;
 • Диференциално-диагностичен план;
 • При необходимост – параклинични изследвания и консултации;
 • Оценка на клиничните и параклинични данни и поставяне на окончателна диагноза.

Съвременни европейски и световни тенденции

 • Максимално щадящо отношение към децата и техните семейства с извеждане на всички възможни грижи при професионална преценка и преценка на риска в извънболнични условия;
 • Максимално строги критерии за прием в болнични звена, бърза дехоспитализация;
 • Разработване на „дневни стационари“ за хронично болни деца с онкологични заболявания, таласемични центрове, диализни центрове, центрове за деца с муковисцидоза и астма;
 • Обединяване на тесни специалисти в групови практики;
 • Изграждане на персонализирано доверие лекар – пациент (родител).

Предимства на амбулаторния подход

 • Икономически предимства – по-ниска цена на разходите;
 • Психологически предимства – комфорт за децата и семействата, намален психологически стрес;
 • Индивидуален подход към пациента, възможно проследяване;
 • Персонализирана отговорност на педиатъра пулмолог;
 • Нужда от „предвиждане“ (антиципация) на възможни усложнения или промени в състоянието на пациентите, което налага високо ниво на компетентност и практически опит;
 • Пълен набор от изследвания – лабораторни и образни;
 • Лечение в домашна среда;
 • Колаборация с широк кръг специалисти.

Недостатъци на амбулаторния подход:

 • Невъзможност от реализиране на скъпоструващи образни изследвания;
 • Невъзможно третиране на тежки и животозастрашаващи случаи;
 • Разчита се на преценката на родител/и за състоянието на детето и осъществяване на терапевтичния план;
 • Бърза динамика в състоянието на детето (по-голям риск при по-малка възраст).

С този курс за специализанти по детски болести ние, Първа детска консултативна клиника, се стремим да предложим по-качествено обучение на младите хора и компетентност при обслужването на малките им пациенти в амбулаторни условия.

Очакваме ви!