Скръбна вест
10 септември 2021

Управителният съвет на Българската педиатрична асоциация съобщава с прискърбие, че след дълга борба с коварна болест ни напусна доц. Елисавета Стефанова. 

Тя е родена на 13.01.1958 г. в гр. София. Завършва медицина в МУ-София през 1982 г. Има придобити специалности по педиатрия и детска ендокринология. Завършена следдипломна специализация – здравен мениджмънт. С над 35 години трудов стаж. През 1986 г. след конкурсен изпит става младши асистент към клиника по Ендокринология при СБАЛДБ – МУ – София. През 2012 г. защитава дисертационен труд.

От 2015 г. е доцент към Катедра по педиатрия – МУ гр.София. От 1995 г. е завеждащ Отделение по ендокринология при СБАЛДБ. От 2016 г. е Началник клиника по ендокринология, диабет и генетика. Владее ехография на щитовидна жлеза. Доц. Стефанова има над 70 публикации в наши и чужди списания и множество цитирания, участия в конгреси и конференции по педиатрия, детска ендокринология и ултразвук. Участва в написването на учебници и ръководства по педиатрия. Член е на Българска педиатрична асоциация, Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по детска ендокринология и член на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE).

Поклон пред паметта й !

Управителен съвет на БПА