Проведе се XIX-та национална конференция за педиатри и ОПЛ
20 май 2018

На форума присъстваха повече от 700 специалисти от страната, сред които национални консултанти, академици, ръководители на клиники, на катедри и научни дружества, както и представители на РЗИ, на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, представители на 53 фармацевтични компании и др. Участваха и гост-лектори от Русия, Беларус, Гърция, Сърбия, Македония, Словения, Босна и Херцеговина. 

Програмата на конференцията, селектирана в седем научни сесии, обхвана актуални проблеми в областта на педиатрията и детското здравеопазване, теоретична, статистическа и практически насочена информация в областите: имунология и ваксинопрофилактика, алергология, пулмология, дерматология, хирургия, оториноларингология, офталмология, кардиология, ревматология, генетика и неврология.

Експерти от цялата страна споделиха своя опит, знания и примери за добри практики, и дискутираха с общопрактикуващи, болнични и извънболнични специалисти новостите в превенцията, диагностиката и лечението на детските, социално-значимите и редките болести.

В рамките на форума се състоя кръгла маса „Със загриженост към децата на България“, в която бяха засегнати проблемите в сегашната социална и икономическа реалност на детското здравеопазване. 

Преди да закрие конференцията проф. Пенка Переновска благодари от сърце на своя екип и на фирмата организатор за цялостната организация на мероприятието години наред, на фирмите-спонсори за съдействието и финансирането на форума, за доверието, за всеотдайността и съпричастието към науката и към проблемите на детското здравеопазване. С думи на признателност се обърна и към всички присъстващи за активното участие и безценния научен принос, които всяка година правят конференцията все по-полезна, атрактивна и успешна.